Téboly napló

Naplórészletek

2009. április 7.
Nagyjából 40 éve dolgozunk együtt Fodor Tamással,
de minden alkalommal úgy vágunk bele, mintha nem ismernénk egymást. Elfogulatlanul, kíméletlenül, meglepetésekre készen. Az utóbbi pár évben sokszor úgy, hogy ő bedobja a törülközőt, abbahagyja, átadja. Szóval akkor ez a hattyúdalod? – kérdezem. Röhög. Bosszús. Mostanra egész hattyúdal-ciklus alakult ki ebből.
Bakkhánsnők. Tíz éve lebegtetjük. Mikor először összejövünk, Richard Schechner Dionüszosz’69-ének képeit szedem elő. Rituális színház. Politikai színház. Életöröm, szembeszállás a megkövesedett világgal. Mennyire mást jelent ma! Az ösztönök felszabadulása– az ösztönök elszabadulása. Erre sokan ráéreztek persze (Zsótér, stb.) Lehet vele újat mondani?

2009 június 2.
F.T. felkészülten jött. Térképek (Thébáról, Dionüszosz „keleti” útjáról), Devecseri inspiráló tanulmánya. Ősi rituális emberáldozatok. Királygyilkosságok. Párhuzamosan olvasom Devecseri szövege mellé az elektronikus könyvtár kétnyelvű (német-görög) fordításait, megrendelem Angliából Seaford Bacchae-ját, sokak szerint ez a legjobb fordítás és kommentár. De meg kéne tanulni görögül! Pszichoanalitikus barátom remek tanulmányt küld Stuttgartból a pentheuszi elfojtott vágyak ambivalenciáról, a dionüszoszi út katasztrófájáról. F. T.-t ez nem nagyon érdekli. Előtanulmányok. D.-dalok. Görög költők. Nonnosz!! Dionüszosz és Jézus párhuzamok.

2009 július 2.
„A Kart 4 színész csinálja meg, de nem kórusszerűen persze” – mondja Fodor és megnevezi Hannust, Horváth Zsuzsát, Homonnait, Spilákot. „Ezek fontos szerepek legyenek. Arcok, jellemek.” „Akkor, gondolom tovább: lehetnének ők a négy evangélista, akik hozzák az örömhírt Dionüszosz keleti hódításáról és dicsőségéről”. – És beugrik: ha önálló alakok, nemcsak a múltnak, a jelenbeli thébai eseményeknek is ők lehetnek a hírnökei. Szerepösszevonások. Termékeny kavarodás lehet ebből. Pentheusznak így nincs testőrsége, futára, hírvivője. Zavarba hozható. Kiszolgáltatott. Tájékozatlan. Ez egybevág azzal, hogy F.T:t eleve úgy fogja föl Dionüszosz és a Kar viszonyát, mint rendező-színész viszonyt.
(A Kar szövege és sok más egyéb nyomán alakulni kezd a 4 evangélista szerepe. Vázlatok ezek. Munkahipotézisek. De brechtes feliratként kerül föléjük, hogy a 4 evangélista. A végső változatban számuk ötre szaporodik (Lovas Dani az apokrif.)

2009. július 5.
Dionüszosz és Pentheusz unokatestvérek. Nagypál és Gulyás Attila alkati hasonlósága jól jön. De F. T. elégedetlen: szerinte mostohán bánt Pentheusszal Euripidész. Túl keveset tudunk meg róla. Erőtlen. Eleve áldozat. Erre bízta Kadmosz a birodalmát? Valami elszántság, ellenerő, koncepció, hit hiányzik. Szophoklésznél keresgélek. Kreon körül.

2009. július 10.   
Négy szöveg van előttem. Devecseri, egy német, egy német-görög és egy angol Eur. Ezekből írom meg a vázlatot az első, ismerkedő jellegű olvasópróbához. Megegyeztünk, megtartjuk a verses formát. Szép és erőteljes – Devecseri, de sokszor meglep, hogy a németet, angolt jobban megértem. A német, például, csak egy ismert nevét hagyja meg görögül az isteneknek, a toposzokat plasztikusan körülírja, a mondatszerkezetei egyszerűbbek, amennyire meg tudom ítélni, köznapibbak, kevésbé költőiek. Valahol azt olvasom, akárcsak később Shakespeare, Euripidész is használta az egyszerű emberek, a kikötők, kocsmák nyelvét.
Sokszor felteszik a kérdést (korábban még többen), miért kell hozzányúlni klasszikus fordításokhoz, mi szükség adaptációkra? Elfogadom, hogy vannak, akik barkácsolásnak érzik ezt, roncsolásnak. De elfeledkeznek arról, hogy itt egy dimenzióváltásról van szó. Más anyagból kell dolgoznia egy Ráday-méretű színháznak, más erőkben bíznia és reménykednie. Nincs világegyetem, szabad ég, aréna, zengő hang, lábdobogás. Van büfé, kávé, májas szendvics, zsíros kenyér. És ebből a zsibvásárból lépünk majd be a terem csöndjébe és sötétjébe, ahol az orrunk előtt majd emberi sorsok és jellemek rajzolódnak ki: Ahol a színésznek alig van más eszköze, mint saját maga, és ezzel valami személyes üzenetet közvetít a múltból a mának. Istenkísértés.
Bevezetés-beavatás. Általában 10 emberből 1 szokott emlékezni a Bakkhánsnőkre. Előszedek három pompás Lukianosz szatírát, és javaslom F. T.-nak, hogy vezessük be ezzel a nézőt az előadásba. 3 bábjelenet. A Woyzecktől (?) kezdve sokszor láttuk. Legutóbb Alföldi is csinált ilyesmit az Oresztészben, de itt közvetlenül a darabhoz és ironikus hangvételéhez szólna a bevezetés. Fodor fontolgatja. (Végül egy negyedik Lukianosz kerül az előadásba, de bekerül: Zeusz vajúdása, amint megszüli Dionüszoszt.)

2009 augusztus 31.
Az olvasópróbát Fodor szkepszise vezeti be. A vázlat még vázlat, mondja. Brainstormingot (ötletáradatot) vár. A színészekre nem ragad át a szkepszis. Dionüszosz és Pentheusz érdeklődő; Juli is, Nyakó, bár indiszponált. Kadmosz (Kézdy) kötekedő, kedves, szőrszálhasogató és kreatív. Mindenki élvezi. Őt.  Zsuzsiék (a 4 evangelista) ráéreznek a még csak jelzett feladatokra, szerepekre, L.D. örül, hogy ő lesz az ötödik.

2009. szeptember 2. 
Megbeszéljük az olvasópróba tanulságait. Vitázni kezdünk valamin, hogy min, már helyben elfelejtem, csak a végére emlékszem: Fodor azzal távozik, hogy akkor ő mégsem csinálja meg ezt. Túl nagy falat, túl kevés alap. Befejezetlen hattyúdal? Két nap múlva felhív, hogy mikor találkozunk. Beszéljük meg a munkarendünket. Novemberre.

2009. november 2.
Elkezdjük sorról sorra végigrágni, végigelemezni a szöveget. Ez mindig a legizgalmasabb. Tamás beleköt szavakba, kifejezésekbe, mindent tudni akar a mögöttes tartalomról, az összefüggésekről, eljátssza, kipróbálja a szövegeket. Én vitatkozom, beleszólok, ellenvetéseim, magyarázataim vannak, közönsége leszek és kritikusa – közben lekottázom, írásban szinkronizálom az elképzeléseit. (Pár nap múlva persze megfogalmazom, és elküldöm e-mail-ben, hogy legközelebb onnan folytassuk.

2009. november 17.
Megnézünk néhány külföldi előadást (Füle Péter és Gajdó Tamás segítségével) a Bakkhánsokról. Klaus Michael Grüberé a legimpozánsabb (E. Cleverrel és Bruno Ganz-cal). Tiszta, de kissé steril előadás. Roppant művelt, alapos,de kissé hosszadalmas, széteső. Mintha egy régészeti ásatást látnánk a pszichiátrián, vagy a baleseti sebészeten.

2009. november 24.
Eleinte úgy látszott, Pentheusz és Dionüszosz jeleneteivel lesz a legkevesebb tennivaló. Nehéz megírni Aguaé „táncát”, Kadmosz és Teiresziász kétfajta kiléptetését a múltból a jelenbe, de az ő kettősük ereje, árnyalt változatossága közvetlenül átvihető a Studió-közegbe.
F. T. és én beleütközünk abba, hogy itt hangzik el a legtöbb szentencia, a legtöbb aforisztikus tömörségű, simaságú, mondat. Bármilyen szépek, gördülékenyek, mély értelműek: ebben a közegben, úgy érezzük, késztermékként hatnának. Hiányozna belőlük a küzdelem nyersesége, váratlansága, aritmiája.

Szedjük szét a mondatokat? Darabokra? S építsük újra? Dionüszosz és Pentheusz párbeszéde valóságos birkózás. Szüntelen fogáskeresés, állandó éberség, védekezés és támadás. Egymást kutatják, s így jutnak el nemcsak a másikhoz, hanem magukhoz is. Ezt kellene kitalálni.

2009. december 1.
Téboly Thébában. Ezt írtam az elkészült adaptáció fölé. Cím és összegzés. Leadtam a szöveget e-mail-en, Fodor Tamás elolvasta, lábjegyzetelte, visszaküldte. Ez a munkafázis közel egy év után lezárult – nekem.

Nem apás szülés lesz. A próbákon –kölcsönös tapintat – nem leszek ott. Telefonon értesülök majd erről-arról. Az anyag majd alakul.
Sok minden megváltozott már eddig is. A thürszosz például kanászbotnak indult, volt zászló, baseball ütő is; a játékteret illetően a bolgár tengerpartról eljutottunk egy semleges helyszínig stb. stb. Egy ilyen társadalmi létezésre érzékeny színházban, mint a Stúdió K, az előadás magába szívja a legfrissebb eseményeket is. Alakítani fogja még a Tébolyt a napi társadalmi közérzet éppúgy, mint a társulati dinamika.

Ölelem a színészeket és drukkolok nekik. Együtt örülhetünk, vagy bukhatunk, de leginkább ők viszik a bőrüket a vásárra.

Sz. A.

Leave a Reply

Your email address will not be published.