Szűrővizsgálat

(Műsoron volt: 1998.01.16-1998.11.21-ig)

Szűrővizsgálat
K. und K. burleszk

Szűrővizsgálat

Az előadás szövegét – Franz Kafka elbeszéléseinek
és Dr.Hugonnai Vilma grófnő: A nő mint házi­orvos c. művének ismeretében –
Lajos Sándor írta

Szereplők:
Josef K., távírdász: Szabó Domokos
Tschissik, jószágigazgató: Hannus Zoltán
Ottla kisasszony: Csabai Judit
Bruder, tisztviselő: Nádasi László
Felix, a borbély: Csák Zsolt
Erna, a masamód: Homonnai Katalin
Nagy-Mihályi, tartalékos hadnagy: Tzafetás Roland

Díszlet, jelmez: Németh Ilona

Rendező: Fodor Tamás

Az előadás fantasztikus, első osztályú kelléktára pusztuló világot sugall. Az ütött, kopott tárgyhalmaz, a rozoga bádogla­vórok, vacak csajkák, homályos üvegek, kalitkák és rozsdás kéziszerszámok világa kiválóan érzékelteti a korszakot, más­részt mintha minden tárgy csak maradék lenne, abból a bizo­nyos külső világból, minden elhasználódott és diszfunkcionális…. A személyes viszonyok abszurditásán túl – igazán kafkai módon – a hivatalnak, azaz a társadalmi beren­dezkedésnek az abszurditása is nyomatékosul… Megjelenik a kórházhivatal, iktatásokkal, adatrögzítésekkel, papírvagdosás­sal, hiszen e papírok vannak hivatva megfejteni ezt a még fel­dolgozatlan (megdolgozatlan) embert….”

(Criticai Lapok)